• Quickies

    Isko ye hasil bhi nahi

    Kiya h jo bhi tumne kiya h sahi ,
    Ye dil tumhari muafi k kabil tak nahi ,
    Bada bana firta tha shayar ye ,
    Ab pata laga koi nazar bhar dekh le isko ye hasil bhi nhi .