• Quickies

    (Galib) Hazaro Khawaishe aise

    Hazaroon khwaheeshen aise ki har khwahesh pay dum nikale ,
    Bahhut nikale meray armaan lekin phirr bhi kam nikale .