• Quickies

    Wafa dena saki

    Wo parinda bhi fir lot aaya mere pass jise bus do waqt ki roti di thi maine ,
    Aur ek tu h ki mera dil leke bhi mujhe wafa dena saki .