• Quickies

    Jane kaha khoye

    jane kaha khoye rehta h mera ye babra jiya ,

    Jab tu iska raha hi nahi to kyu roye ye tujhe kehke piya .