• Quickies

    Tera hotho ki pankhudiyo ko

    Tera hotho ki pankhudiyo ko tu gulab na kehna wo to murza jate h ,

    Inki lali ko dekhkar lagta h gulab bhi apna rang yahi se chaura kar laye h .