• Quickies

    Khuda ki bhi aankhe

    Khuda ki bhi aankhe na rok payegi sailab-e-ashko ko jab dasta-e-zindgaani humari sunayega use farishta koi .