• Quickies

    Ek taraf doli aur dusri taraf

    Mehbooba aur mehboob dono ki vidayi ki tayyariya chal rahi thi bus fark itna tha ek taraf doli aur dusri taraf arthi saz rahi thi .